Empowering Grassroots Churches

Welcome to Ophir Crypto Project, where churches embrace and experience the transformative power of decentralized technology.

Ano ang OPHIR?

Ang OPHIR ay isang cryptocurrency na binuo upang tulungan ang mga simbahan maitaguyod ang kanilang mga programa at maging pagpapala sa mga komunidad sa paligid nito sa mahabang panahon.